fbpx

Определете вашите топ пет цели. Работни листа за изтегляне.

топ5

Определете вашите топ цели в пет лесни стъпки.

Обещавам да бъде забавно. Преди да започнем, нека да се подготвим. Първото нещо, което ще ви помоля да направите, преди да определите вашите топ пет цели е да вземете лист и химикал.

Вече знаете колко е важно поставянето на цели.

Моето предложение е да използвате тези работни листа за определяне на цели. Вземете си чаша чай и изберете тихо и спокойно място.

Пуснете си релаксираща музика и седнете удобно.

Работни листа – PDF за изтегляне

И така първият ми въпрос към вас е:

1.     С какво от постигнатото досега се гордеете?

Това може да е нещо малко или нещо наистина грандиозно. Гордеете ли се с нещо, което сте успели да си купите, за което сте работили усилено? Научили сте се да готвите вкусно, въпреки че ви отне известно време? Може би сегашната ви  връзка е повод за гордост? Или пък деца, съпруг или дори приятелство, което имате.

Каквото и да е, избройте пет неща, които сте постигнали и с които се гордеете.

Отделете малко време сега и ги запишете, а след това ще продължим.

 Чудесно! А искате ли да постигнете по-големи неща?  Тъй като най-вероятно отговорът е да, следващият въпрос, на който ще ви помоля да отговорите е

2.      Какво искате през следващите десет години?

Преди да започнете, помислите в един перфектен свят какво бихте искали да имате и какво бихте искали да постигнете през следващите 10 години?

Започнете да пишете и вижте колко неща можете да измислите.

Отново помислете, в един перфектен свят какво искате?

Напишете поне 20, а още по-добре 40 цели, които искате да постигнете през следващите 10 години.

3.     Запишете срока на целите си.

Сега срещу всяка цел от списъка напишете броя на годините, които  ще са необходими, за да се изпълни  –  1, 3, 5 или 10.

А сега пребройте колко единици, тройки, петици и десетки имате.

Ако имате голямо количество единици, това показва, че сте по-фокусирани върху краткосрочните цели. Ако имате повече десетки, отколкото единици, тогава сте по-фокусирани върху дългосрочните цели. Приблизителното равенство  е признак за добър баланс.

Вижте отново целите с хоризонт над 5 години. Достатъчно предизвикателни ли са? Позволете си да мечтаете на едро. Ако изглеждат с вероятност за постигане около 20% – чудесно. Точно такива са целите, които ще ви карат да се развивате. 

И сега следва най-важната част. Определете вашите топ пет цели.

4.     Определете вашите топ пет цели.

Вижте списъка с 20 до 40 неща, които искате да имате и постигнете през следващите години и изберете първите пет, които са най-важни за вас. Отделете минута и подчертайте първите пет.

Уверете се че това са SMART цели или ги преформулирайте.

Какво означава това? Ако следваме буквалния превод на думата smart, това са умни цели. S.M.A.R.T е акроним, който се използва при поставянето на цел.

Целта трябва да бъде: специфична, измерима, постижима, уместна и обвързана с времето.

  • S(Specific) – специфична

Каквато и да е целта ви, уверете се, че е написана ясно. Например, ако сте написали „Искам повече пари“, напишете колко а точно. Ако искате да сте по-квалифицирани, какво конкретно умение искате? Каква степен или ниво искате? Искате хубава кола – каква марка?

  • M (Measurable) – измерима

Посочете колко или колко често. Как ще прецените успеха си? Трябва да сте конкретни и трябва да е нещо, което може да бъде измерено. Когато пишете целите си, как ще разберете кога ще постигнете тези конкретни цели?

  • A (Аchievable)  – постижима

Това означава да бъдете реалисти. Уверете се, че е реалистично и можете да получите необходимите ресурси. Не искате и нещата да са твърде лесни. Лесните цели са постижими, но не са удовлетворяващи. Искате да предизвикате себе си. Каквито и цели да си поставите, имайте цели, които ще ви предизвикат. Предизвикателството е, което прави постижението много по-добро.

  • R (Relevant) – уместна

Уместно означава, че всяка цел трябва да ви помогне да направите значително подобрение в живота си. Отново, нека използваме примера „правете повече пари“. Каквато и конкретна и измерима сума пари да сте сложили, как това ще промени живота ви? Ако запишете конкретно умение, което бихте искали, как това ще направи значително подобрение в живота ви? Ако искате да притежавате нещо, как притежаването на това нещо ще направи значително подобрение в живота ви?

  • T  (Тimely) – обвързано с времето

Винаги трябва да има някаква реалистична времева рамка, защото ако няма крайна дата, тогава тя някак си не съществува. Даването на краен срок ще ви тласне повече към постигането на тази цел.

5.     Защо тези цели са важни за вас?

Разглеждайки тези пет важни цели, които изброихте, помислете защо те са важни за вас. Можете ли да отделите време и да напишете едно, две, три или четири изречения за всяка от тези пет цели? Можете ли да кажете ясно защо всяка една от тези цели е важна за вас възможно най-ясно?

Колкото по-силно е  ЗАЩО, толкова по-лесно е КАК.

ЗАЩО ви води към  към постигането на целите ви и колкото по-голямо е то, толкова  движението е по-силно и по-бързо.    

Всички големи постижения започват с идея. Въображението е началото на реалността. Така че, ако можете ясно да формулирате защо искате нещо, толкова по-силно и по-лесно ще бъде за вас да постигнете тези цели.

Напишете защо тези пет цели са важни за вас.

Добре, чудесно е  че преминахте през този процес.

И накрая да обобщим това, което направихте:

  • посочихте вашите минали постижения, с които се гордеете
  • обмислихте какво искате да постигнете през следващите десет години
  • направихте самооценка балансирани ли са краткосрочните и дългосрочните ви цели
  • определихте своите топ пет цели и се уверихте, че това са SMART цели
  • разбрахте ЗАЩО искате да постигнете първите си пет цели.